app alarmes SICOR

¿Per què connectar la teva alarma al mòbil?

En Grup SICORhem  parlat de l'important paper que tenen les noves tecnologies en la seguretat, i les alarmes ja disposen de les més avançades.

És rar veure una empresa o habitatge sense tenir algun tipus de seguretat, ja sigui física a través de vigilants o mitjançant sistemes electrònics de seguretat, i és més estrany encara que una persona no compti amb un mòbil a la palma de la mà.

La possibilitat de combinar seguretat i tecnologia ha permès que les alarmes estiguin a l'avantguarda. A través d'una sola App pot connectar el telèfon mòbil al sistema de seguretat del seu habitatge o negoci i veure en temps real el que passa en el seu interior mitjançant la visualització d'imatges d'alta qualitat, les 24 hores des de qualsevol punt en el qual es trobi.

A més, aquestes aplicacions de seguretat, que connecten el mòbil amb el seu habitatge o empresa, són gratuïtes i donen la tranquil·litat de "Estar quan no està". Entre les seves múltiples funcions podem destacar: connexió i desconnexió de l'alarma en qualsevol moment, conèixer qui entra i surt de l'àrea a protegir... 

Són sistemes completament fiables, capaços de rebre alertes i comunicar a l'instant qualsevol incidència o intrusió a la Central Receptora d'Alarmes els qui, en cas de ser necessari, es comunicarien amb les forces de Seguretat i emergències garantint la seva protecció i la dels seus.

La seguretat de la seva llar i negoci està al seu abast amb només un gest.

Scroll a l' inici